W.I.C.
U bent niet ingelogd.Gebruikte archiefbronnen:
NATIONAAL ARCHIEF, DEN HAAG, Tweede West-Indische Compagnie (WIC)
nummer toegang 1.05.01.02.

Het betreft de volgende inventarisnummers:

226-231 Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curaçao zijn vertrokken in de periode 1675 augustus 15 - 1791 augustus 22.


A. Geheel geïndexeerd op naam:

archiefnummer inventarisnummer periode
1.05.01.02 226 1675 aug. 15 - 1701 dec. 14
1.05.01.02 227 1701 juni 9 - 1744 dec. 8
1.05.01.02 228 1745 apr. 21 - 1760 mei 24
1.05.01.02 229 1758 juni 24 - 1772 aug. 7
1.05.01.02 230 1773 juni 13 - 1789 nov. 19
1.05.01.02 231 1790 aug. 27 - 1791 aug. 22


NATIONAAL ARCHIEF, DEN HAAG, Inventaris van de archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba, 1707-1828 (1859)
nummer toegang 1.05.12.01.

Het betreft de volgende inventarisnummers:

1467 - 1473 Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1714 - 1822.


A. Ingevoerd, maar zullen nog opnieuw worden vergeleken met het origineel:

archiefnummer inventarisnummer periode
1.05.12.01 1467 1714 okt. - 1722 dec. (transcriptie J.H.J.Hamelberg, 1901)
1.05.12.01 1468 1723 jan. - 1730 nov.
1.05.12.01 1469 1730 dec. - 1734 mrt.


B. In voorbereiding:

archiefnummer inventarisnummer periode
1.05.12.01 1470 1746 jan. - 1783 apr.
1.05.12.01 1471 1785 feb. - 1796 sep.


STADSARCHIEF AMSTERDAM, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk
nummer toegang: 379

Het betreft het volgende inventarisnummer:

224 Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Curaçao 1640 - aug. 1740.

Hierin:
  • Register van de namen der kinderen soo op 't eijlandt Curacao aldaer in 't Fort Amsterdam van mijn de tijdt mijns verblijfs gedoopt zijn; juni 1659 - december 1662. (Door ds. Adrianus van Beaumont.)

  • Lijste van de ledematen der gemeijnte alhier op 't eijlandt Curacao, in 't Fort Amsterdam; augustus 1659 - november 1662. (Door ds. Adrianus van Beaumont.)

  • Naamlijst der gereformeerde leedematen, in Jezu Christi gemeente binnen Curacao, zo die reeds aangenomen geweest zijn als ook de welke zijn aangenomen zo door haare beleijdenisse als attestatien op Curacao 23 december 1730. (Door ds. Wigbold Rasvelt, als bijlage bij een brief d.d. 4 juli 1731.)

  • Naamlijst der ledematen, in de gemeente Jezu Christi op Curacao, die reeds aangenomen sijn op attestatie & examinatie. (Door ds. Wigbold Rasvelt. Een bijgewerkte kopie van voorgaande lijst als bijlage bij een brief d.d. 16 oktober 1731.)


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 19-09-2018

© Tiemen Bosma
www.westindischecompagnie.info
2012-2018