W.I.C.
U bent niet ingelogd.Enkele historische feiten


De West-Indische Compagnie bestond in twee fasen:
1. De eerste Westindische Compagnie (3 juni 1621 – april 1674).
De eerste WIC ontstond tijdens het Bestand midden in de 80-jarige Oorlog, maar de officiële oprichting viel 2 maanden na het bestand, toen de Nederlanden officieel weer in oorlog waren. Ze werd opgeheven volgens besluit van de Staten Generaal aan het einde van de Tweede Engelse Oorlog in april 1674. En op 20 september van dat jaar werd de failliete Compagnie ontbonden.

2. De tweede Westindische Compagnie (20 september 1674 – 31 december 1791).
De tweede WIC werd direct na het ontbinden van de eerste opgericht in september 1674. In 1792 werd het bedrijf niet langer octrooi toegekend en in feite genationaliseerd. Aandelen werden staatsobligaties en het bestuur over de koloniën ging over naar de Staten-Generaal (voorlopig nog met uitzondering van Suriname en Berbice).

De tweede WIC hield alleenhandel op de Westkust van Afrika, in Essequebo en op de Benedenwindse Eilanden.
Binnen het gebied van de WIC konden de Staten Generaal nieuwe koloniën stichten.
De monopolie-positie van de WIC werd steeds meer uitgehold. Het octrooi dat in 1674 verleend was, werd in 1700, 1730 en 1762 verlengd, maar hield elke keer ook meer beperking in. Gevolg was dat de Compagnie tenslotte niet meer was dan een administratiekantoor van enkele West-Indische bezittingen, dat inkomsten trok uit recognitiegelden en in die kolonie geheven belastingen.

Tijdens de Derde Engelse Oorlog waren Eustatius en Saba door de Engelsen bezet en St.Maarten was in 1672 onder Frans gezag gekomen.
Saba en Eustatius waren voor een deel bezit van zeeuwse families. Zij verkochten in 1681 en 1683 hun aandeel aan de WIC toen de Engelsen de eilanden hadden teruggegeven.
Het eiland St. Maarten werd in 1703 door de commandeur van St. Eustatius in bezit genomen, omdat het toen onbeheerd was. En zodoende kwam het ook aan de WIC.

De Benedenwindse Eilanden stonden onder beheer van de Kamer Amsterdam; de Bovenwinden onder de Kamer Zeeland (tot 1773) en daarna onder Kamer van de Maas (Rotterdam, Delft, Schiedam).

Over de WIC is meer te vinden op het internet. Zie bijvoorbeeld Wikipedia.© Tiemen Bosma
www.westindischecompagnie.infoDeze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 19-09-2018

© Tiemen Bosma
www.westindischecompagnie.info
2012-2018